Ik ben Anna Raymann, schrijfster, fysiotherapeute, echtgenote, trotse moeder van drie volwassen kinderen en een kleinkind, en chronisch pijnpatiënt. Ik ben gespecialiseerd in de sociale aspecten van chronische pijn.

Lieve Help!

Wat doe ik
Sinds 2013 zet ik mij in om mensen met onzichtbare pijn, én de mensen om hen heen, te helpen met het goed houden van hun relaties en het verkrijgen van een goed sociaal netwerk. Bovendien probeer ik hen die handvatten aan te reiken om de pijn minder invloed te laten hebben. Daarnaast help ik hen om meer uit het leven te halen én om hun leven (weer) waardevol te maken ondánks de pijn!

lezing Gent

Lezing in het ICC Congrescentrum in Gent

Ik doe dat door middel van
-het schrijven van blogs en artikelen
-het houden van presentaties
-het plaatsen van relevante informatie op de Facebookpagina
-door middel van mijn boek ‘Lieve Help!.

Ook beheer ik de besloten Chronische Pijngroep Boek-en-steun, waar inmiddels ruim 2500 lotgenoten elkaar in een veilige omgeving kunnen helpen, informeren en steunen.

Bovendien probeer ik zoveel mogelijk contacten te leggen met pijnklinieken, revalidatiecentra, patiëntenverenigingen en andere deskundigen en behandelaars die te maken hebben met chronische pijn. Het is mijn streven om ervoor te zorgen dat het sociale aspect van aanhoudende pijn een significant onderdeel gaat worden van de informatieverstrekking naar de patiënt én de mensen om hem heen. Dat dit sociale facetten ook een belangrijk bestanddeel van het behandeltraject gaat vormen. Ik ben er van overtuigd dat er op een redelijk eenvoudige en goedkope manier nog veel winst valt te behalen.

Ten slotte wil ik ook graag de partners en kinderen van iemand, die met aanhoudende pijn moet leven, helpen. Dit doe ik door hen te leren hoe ze hun partner, moeder of vader kunnen helpen, en hoe ze tegelijkertijd ervoor kunnen zorgen dat ze er zelf niet aan onderdoor gaan.

Lieve Help!
Op 6 maart 2014 verscheen mijn boek Lieve Help! verschenen, inmiddels zijn we toe aan de derde druk en is er ook een e/book versie.
Het schrijven van het boek was een lange weg, vol met hobbels, kuilen en obstakels, maar ik heb het einddoel bereikt. De weg zelf had ik overigens ook voor geen goud willen missen! Ik heb zó ontzettend veel geleerd, en zóveel leuke, interessante en inspirerende mensen ontmoet.

Reacties op het boek
De reacties op het boek zijn van af dag één hartverwarmend. Ik heb zoveel mooie mails gekregen van dankbare lezers die schreven dat ze veel aan het boek hebben gehad. Het is heel bijzonder en het maakt mij een bevoorrecht mens om te weten dat ik echt een positieve bijdrage heb kunnen leveren aan de kwaliteit van iemands leven.
Ook heb ik niets dan lovende woorden gekregen van de professionals in de ‘pijnwereld’: pijnspecialisten, psychologen, medisch journalisten en bestuursleden van patiëntenverenigingen.
Onlangs is ‘Lieve Help!  in het Engels vertaald en verschenen op de Amazon-markt onder de titel: ‘Coping with chronic pain, a team effort!’
Lees meer over de Nederlandse versie van het boek op de pagina Over Lieve Help!

Pijn Samen en Week van de Pijn (2016)
Naast dit alles was ik betrokken bij het project Pijn Samen. (www.pijnsamen.nl), en de organisatie van de Week van de Pijn in september 2016. Ik werkte ook mee aan het boek “Anoniem” dat ter ere van deze week is uitgebracht.

Limiet gehaald

Limiet gehaald_Anna Raymann

Limiet gehaald
In 2013 verscheen mijn boek ‘Limiet gehaald. Een bijzonder jaar uit het leven van een chronisch pijnpatiënt’. Uit de vele reacties is gebleken dat ik met dit autografische boek meerdere lotgenoten heb geraakt en een hart onder de riem heb kunnen steken. Ik heb hen kunnen inspireren om niet op te geven en in hun dromen te blijven geloven. Dat heeft uiteindelijk weer geresulteerd in het schrijven van ‘Lieve Help!’ en het oprichten van Boek-en-steun.
Meer over ‘Limiet gehaald’ lees je hier.klein bloemetje_r

 

Niet commercieel!
Het is voor mij belangrijk om duidelijk te maken dat ‘Boek-en-steun’ een niet commercieel project is!
De verkoop van de boeken is bedoeld om zoveel mogelijk mensen met onzichtbare pijn te helpen, niet om mij op vakantie te laten gaan! 
 De opbrengst van de boeken komt dus volledig ten goede aan het project Boek-en-steun, en wordt uitgegeven aan de website, bankkosten, flyers, visitekaartjes, benzine- en reiskosten, en af en toe een bloemetje voor degenen die mij helpen. Ik geniet dus zelf nul inkomen uit Boek-en-steun! 

Hoe is het zo gekomen?
Als ervaringsdeskundige had ik tijdens de zwaarste fases van mijn ziektes persoonlijk het meeste moeite met de relatie met de mensen uit mijn omgeving. Met name de communicatie over mijn ziekte en pijn met mijn vriendinnen verliep zo moeizaam dat ik weinig steun en hulp kreeg, en dat bracht veel eenzaamheid en verdriet met zich mee. Dit vond ik bijna nog erger dan de ziekte/pijn zelf. Toch ben ik er inmiddels achter dat ik ook de hand in eigen boezem moet steken omdat ik het zelf ook allemaal niet zo handig heb aangepakt met die communicatie.

De ´geboorte´ van ´Lieve Help!´ en Boek-en-steun.
Door me in dit onderwerp te verdiepen kwam ik erachter dat dit zo’n bekend probleem is voor chronische patiënten, omdat bijna de helft van hen vindt dat relaties door de ziekte/pijn verslechteren.

  • Omdat ze moeite hebben om aan hun omgeving uit te leggen wat er aan de hand is.
  • Omdat het lastig is de ander te laten weten hoe hun leven met pijn er uit ziet en welke problemen dat allemaal met zich mee brengt.
  • Omdat ze soms te weinig aandacht, steun en/of hulp krijgen.
    • Omdat het zo moeilijk is om over chronische pijn te communiceren.

    Door hen de goede handvatten aan te leren, evenals aan de mensen om hen heen, zal er gegarandeerd een heleboel ten goede kunnen veranderen. Ik ben ervan overtuigd dat hier een heleboel winst valt te behalen, om zo het leven voor chronisch patiënten, dat toch al niet eenvoudig is, wat gemakkelijker te maken.
    Omdat ik zelf ‘mis’greep toen ik op zoek was naar literatuur hierover, heb ik ‘Lieve Help! geschreven en Boek-en-steun opgericht.