Boek-en-steun, boeken en info voor en door patiënten met een onzichtbare chronische ziekte of pijn, én voor iedereen die, –van dichtbij of wat verder af-, met iemand met pijn te te maken heeft.

Boek-en-steun geeft geen informatie of hulp bij behandelingen, medicatie of therapie, maar uitsluitend bij de sociale aspecten van aanhoudende pijn, dus om het sociale netwerk van iemand die met pijn te maken heeft, goed te houden of te verbeteren. 

“Als chronisch pijnpatiënten geen goed sociaal netwerk meer hebben, komt dat niet omdat zij geen mensen om zich heen hebben, maar doordat zij, én de mensen om hen heen, niet de goede handvatten hebben om met elkaar, in relatie tot de pijn, om te gaan!”

Hoe zorg je ervoor dat de mensen om je heen Lieve Helpers worden? 
Het boek ‘Lieve Help’ geeft antwoord. 
Bestel het hier en verzeker jezelf van een goed en warm sociaal netwerk!

Lees hier op welke manier Boek-en-steun jou kan helpen.

Let op!
Boek-en-steun is een particulier, niet commercieel, dus non-profit initiatief! Het is ontstaan uit frustratie en onvrede over het feit dat in Nederland nog nauwelijks informatie wordt gegeven over de sociale factor van (langdurige) pijn en dat het helpen bij het verbeteren van iemands sociale netwerk nog geen onderdeel van de behandeling uitmaakt. Terwijl bewezen is dat dit zo veel verschil kan maken! De opbrengsten van de verkoop van de boeken komt volledig ten goede aan het project Boek-en-steun. Daarmee zal  getracht worden om via artsen, therapeuten, pijnpoli’s etc. zoveel mogelijk info beschikbaar te stellen aan chronisch pijnpatiënten én de mensen om hen heen.

De missie van Boek-en-steun is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van de 2¼ miljoen (!) mensen met aanhoudende pijn voldoende Lieve Helpers om zich heen krijgen. Zeker nu  weer zoveel bezuinigingen in de zorg zijn doorgevoerd is het nog meer noodzakelijk om de contacten met de mantelzorgers en de andere relaties om de pijnpatiënt heen goed en warm te maken. De miljarden kostende lichamelijke en psychische hulp levert in de praktijk veel te weinig op. 40-60% van de chronisch pijnpatiënten ondervinden geen verbetering van hun klachten hierdoor! Voor hen, en evengoed voor diegenen die wel baat hebben bij de therapie, is veel winst te behalen met een goed en warm sociaal netwerk.

 

Je vindt nog veel meer feiten en cijfers hier.