Wat is chronische pijn? Chronische pijn is pijn die langer dan minimaal 3 maanden duurt. Er worden hiervoor verschillende criteriaWat is chronische pijn aangehouden, soms 3 maanden, meestal 6 maanden. Hoe dan ook: de pijn gaat niet over. Hij is continu of wisselend aanwezig en kan vaak niet (meer) verklaard worden door een weefselschade ergens in het lichaam. Pijn kan bestaan zónder dat sprake is van een ontsteking of beschadiging. De pijn is dan afkomstig uit het zenuwstelsel en wordt veroorzaakt doordat de delen van het zenuwstelsel die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van pijnsignalen, overgevoelig zijn geraakt. Dit noemen we sensitisatie. Het pijnsysteem binnen het zenuwstelsel is dan te scherp afgesteld.

Meer feiten en cijfers over chronische pijn.

In dit duidelijke tekenfilmpje van 5 minuten wordt chronische pijn eenvoudig uitgelegd en vooral ook aangegeven wat je aan de pijn kunt doen.

Pijn is sinds enkele decennia erkend als een bio-psycho-sociaal fenomeen. Dat wil zeggen dat pijn zowel lichamelijke, psychische als sociale aspecten heeft.Wat is chronische pijn

In de informatieverstrekking en de behandelingen gaat bijna alle aandacht uit naar de lichamelijke en psychische factoren van pijn. Maar hoewel dus wel erkend, wordt er door behandelaars, maar ook in boeken en op internet nog nauwelijks aandacht aan die derde factor, het sociale aspect van pijn, geschonken. Ook wordt het bijna nooit meegenomen in de behandelingen.  Hier laat men dus echt een kans liggen om het leven van de persoon met pijn én de mensen om hem of haar heen wat gemakkelijker te maken.

Boek-en-steun en 'Lieve Help!' richten zich uitsluitend op de sociale factor van pijn, de gevolgen van de pijn voor het sociale leven en de relaties van de persoon met pijn, alsook voor de mensen om hem of haar heen. Hier is op een tamelijk eenvoudige én goedkope manier  zeker essentiële winst te behalen.

Het hebben van chronische pijn is heel zwaar. Chronisch pijnpatiënten geven het allerlaagste cijfer aan de kwaliteit van hun dagelijkse leven van iedereen. Dat wil dus zeggen: lager dan kanker-, m.s.-, diabetes-, depressieve en andere patiënten! Laten we er dan voor zorgen dat elke persoon met pijn de maximale behandeling alsmede steun en hulp kan krijgen. We kunnen het ons niet permitteren om een deel van de mogelijkheden ongebruikt te laten liggen. Het is mijn missie om er met Boek-en-steun voor te zorgen dat elke patiënt de handvatten krijgt om haar of zijn relaties goed te houden en haar of zijn sociale netwerk zo groot mogelijk te maken.  Het is immers bewezen dat de patiënt met een goed sociaal netwerk minder pijn ervaart, meer beweegt en minder medicijnen en therapie nodig heeft!
I rest my case!

Daarnaast vind ik het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de gevolgen die chronische pijn in een gezin veroorzaakt bij de partner en kinderen van de patiënt.
En tenslotte wil ik aan diegenen met pijn leren hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de pijn minder invloed op hun leven heeft. Hoe ze (weer) een waardevol leven kunnen leiden en meer uit het leven kunnen halen ondánks de pijn.

Anderen lazen ook:

eskişehir eskort - eskort - eskort mersin - macbook onarim - bursa eskort - instagram volgers kopen gratis