Chronische pijn en werken

Blijven werken? Ja, hóe? Nee, wat dán?     

Werk is voor veel mensen wat het leven zinvol maakt en, niet minder belangrijk, geld oplevert. Het is de plek waar je je talenten kunt gebruiken, uitdagende dingen kunt doen, problemen mag oplossen, mensen kunt helpen of je creatief kunt uitleven. Waar je samen kunt werken en plezier hebben met je collega’s, nieuwe mensen kunt leren kennen en nog veel meer.

Dreig jij nu door je aanhoudende pijn dat werk helaas kwijt te raken of zit je zelfs al langere tijd thuis? Ongeveer de helft van de mensen met chronische pijn moet zijn werk er noodgedwongen aan geven. Wil dat zeggen dat voor de andere helft de pijn niet zo ernstig is? Nee, dat is lang niet altijd zo. Mensen die doorwerken ervaren hun werk vaak als therapeutisch. Ze halen zoveel afleiding uit hun baan en hebben het daar zo naar hun zin dat ze – eventueel na een tijdelijke onderbreking, in aangepaste vorm of in een andere functie – mét hun pijn en beperkingen- heel bevredigend kunnen doorwerken.

Het proberen waard
Ook voor jou kan het veel waard zijn om te bereiken dat je aan de slag blijft, niet alleen vanwege de financiën en het gevoel van nut te zijn voor de maatschappij, maar vooral ook omdat je werk afleiding geeft van de pijnklachten. Als je thuis op de bank zit, heb je de hele dag de tijd en mogelijkheid aan je pijn en de problemen die je daarvan ondervindt te denken. Als je ondanks de pijn gaat werken, kun je je op je taken en op de sociale contacten met je collega’s concentreren.

Moet jij gaan solliciteren op een andere job, ben je nog aan het werk, of zit je in de omstandigheden dat je kunt terugkeren na een tijdelijke onderbreking vanwege je ziekte, dan vind je in dit hoofdstuk nuttige tips. Je kunt namelijk veel zelf doen om werken, met pijn, mogelijk te maken. Ook al denk je dat het er somber uitziet: er bestaan vele opties om je baan zodanig aan te passen, dat jij nog steeds goed op de werkvloer kunt functioneren.

Soms vindt het ontstaan van chronische pijnklachten juist zijn oorzaak in de omstandigheden op het werk. Te hoge werkdruk, te lang doorwerken, een verkeerd gebruik van apparatuur, evenals stressvolle situaties door een arbeidsconflict, getreiter op het werk, te strakke deadlines en te hoge verwachtingen, kunnen allemaal bijdragen aan het ontstaan en in stand blijven van de pijn. Als dat bij jou het geval is, is het uiteraard van het grootste belang dat je, zo nodig samen met een gekwalificeerd iemand, verandering in die situatie gaat proberen aan te brengen.

Overleg met je werkgever
In alle situaties is het om te beginnen van groot belang dat jouw werkgever, leidinggevende, HR-medewerker en eventuele bedrijfsarts bereid zijn mee te denken en genegen zijn om eventuele aanpassingen door te voeren. Als je van je directe baas niet veel empathie verwacht, kun je in eerste instantie misschien beter met de bedrijfsarts in gesprek gaan. Daarbij is ook van jouw kant een goede motivatie belangrijk. Je zult zelf moeten nadenken over oplossingen voor jouw probleem en je eigen mogelijkheden goed kunnen inschatten. Daarvoor moet je op de juiste manier naar je klachten kunnen kijken.

Uiteraard moet je naar je werkgever of bedrijfsarts toe eerlijk zijn over de dingen die je niet meer kunt doen. Leg altijd, zeker in het geval van een sollicitatie, de nadruk op wat je allemaal wél kunt doen. Maak goede afspraken en zorg dat ze vastgelegd worden.

Wat moet je zelf vertellen, regelen, afspreken en doen?
en zo verder………

In hoofdstuk 15 van mijn nieuwe boek lees je alles over blijven werken, weer gaan werken, veranderen van werk, noodgedwongen stoppen met werken en nog veel meer.

Over leven met chronische pijn

Aanbieding voor early birds!

‘OVER LEVEN MET CHRONISCHE PIJN’.
Maak met eenvoudige aanpassingen je leven binnen zes maanden weer leuk en zinvol, ondanks de pijn.

Het boek zal in augustus verschijnen.

Hier lees je alvast meer over dit boek.

 

 

 

 

Over de auteur
Lees hier meer over Anna op deze site: 'Wie is Anna?'