De impact van Covid op de chronisch pijnpatiënt

De Europese Pijn Alliantie heeft een groot onderzoek gehouden naar de impact van Covid op pijnpatiënten. Hier een samenvatting van de belangrijkste resultaten.

Het volledig rapport vind je hier.

De COVID-19-pandemie heeft net als op iedereen in de samenleving invloed gehad op mensen met chronische pijn. We zagen dit eerder in de resultaten van de Pain Alliance Europe-enquête die begin 2020 werd uitgevoerd. Met dit nieuwe en diepgaande onderzoek hebben we ons nu dieper in dit onderwerp verdiept om te zien of er meer opmerkelijke punten zijn om te overwegen.
Zoals we uit eerder onderzoek weten, is de behandeling van chronische pijn gebaseerd op een bio-psycho-sociaal model. Dit betekent dat alle drie de elementen tegelijk aan bod moeten komen om tot de best mogelijke zorg te komen. Uit dit onderzoek blijkt dat we daar nog ver van verwijderd zijn. Er staat ons dus nog veel werk te wachten.

De pandemie heeft hebben ons leven nu bijna een jaar lang beïnvloed. In dit onderzoek onderzoeken we de verschillende aspecten die het leven van mensen met chronische pijn kunnen beïnvloeden, naar het voorbeeld van het biopsychosociale model van chronische pijn. We hebben deze internetenquête uitgevoerd in zeven Europese landen. We gebruikten de leden en bevriende organisaties van PAE om de enquête te verspreiden onder mensen met chronische pijn.

 1. Was de toegang tot je medicijnen moeilijker tijdens de pandemie?
  De toegang tot medicijnen was tijdens de pandemie voor slechts 25,75% van de respondenten moeilijker, terwijl 5,35% niet weet of de toegang moeilijker was of niet.
 2. Heb je sinds het begin van de COVID-pandemie vertragingen of obstakels ondervonden bij het verkrijgen van toegang tot een van de volgende zaken?
  We kunnen vaststellen dat de top twee van obstakels of vertragingen die door de respondenten worden gemeld, zijn:
  – Afspraken met zorgprofessionals – 67,69%
  – Behandelingen/interventies – 33,66%
 3. Als je denkt aan toegang in het algemeen, hoe moeilijk of gemakkelijk was het om de gezondheidszorg en diensten te krijgen die je nodig had sinds het begin van de pandemie?
  Als het gaat om toegang tot gezondheidszorg in tijden van pandemie, was voor 35,24% van de respondenten de toegang hetzelfde als gebruikelijk, terwijl voor 48,07% de toegang moeilijk of zeer moeilijk was.
 4. Heeft Covid je levenskwaliteit beïnvloed, en zo ja, hoe?
  Voor Nederlandse respondenten geldt dat het cijfer dat ze aan hun kwaliteit van leven gaven veel lager is dan voor de pandemie (zie onderstaande grafiek)
 5. Heeft de Covid-19-pandemie je humeur beïnvloed?
  Voor 66% is hun humeur slechter of veel slechter geworden
  Slechts 23 respondenten (0,95% man en 2,69% vrouw) melden dat hun stemming ‘beter’ of ‘veel beter’ is.
 6. Heeft de Covid-19-pandemie je pijnintensiteit beïnvloed?
  Wat de pijnintensiteit betreft, geeft 54,05% van het totale aantal respondenten aan dat de pijn erger of veel erger is. Voor 42,95% is het hetzelfde en voor 3% nam de intensiteit van de pijn af.
 7. Heeft de Covid-19-pandemie invloed gehad op de manier waarop pijn je dagelijkse routines verstoort?
  Voor de patiënten die lijden aan chronische pijn, wordt de dagelijkse routine in het algemeen beïnvloed door de intensiteit van de pijn. Voor 31,96% is de interferentie van pijn in de dagelijkse routine in tijden van pandemie hetzelfde als voorheen. 35,33% verklaarde dat de pijn enigszins interfereert en voor 29,21% de pijn veel interfereert met de dagelijkse routine
 8. Heeft de Covid-19-pandemie invloed gehad op hoe je slaapt?
  Met betrekking tot de manier waarop de pandemie de slaap van patiënten met chronische pijn beïnvloedde, verklaarde 54,00% dat ze slechter of veel slechter slapen. Voor 43,50% is de slaap hetzelfde als voor de pandemie en slechts voor 2,50% is de slaap verbeterd tijdens de pandemie.
 9. De pandemie van Covid-19 heeft  mogelijk enkele  problemen veroorzaakt. Kies dan maximaal drie:eenzaam
  Bij deze vraag konden de respondenten maximaal drie antwoorden kiezen. De top drie van problemen die de respondenten hebben veroorzaakt door de Covid-19-pandemie:
  – Angst – 402 (50,19%).
  – Zorgen – 284 (35,46%).
  – Slapeloosheid – 218 (27,22%).
 1. Heb je daar met iemand over kunnen praten en zo ja, met wie?
  Van degenen die een van de bovenstaande problemen hebben ondervonden, hadden meer dan een op de vier, 28,14%, niemand met wie ze konden praten over hun zorgen en zorgen, terwijl 61,56% – met iemand kunnen praten.
  Van degenen die met iemand konden praten over de problemen die de Covid-19-pandemie veroorzaakte sprak 41,02% met een familielid en 27,55% met een specialist/professional
 2. Als je je zorgen maakt, wat zijn je zorgen? Kies de top 3:
  De top drie van zorgen die de respondenten hebben veroorzaakt door de Covid-19-pandemie:
  – Een geliefde die besmet raakt – 53,62%.
  – Familie en vrienden niet kunnen zien – 48,0%.
  – Zelf het virus oplopen – 358 (44,64%).
 3. Zijn deze zorgen in de loop van de pandemie toegenomen?
  Voor de meeste respondenten die verklaarden dat de Covid-19-pandemie zorgen baarde, namen deze zorgen bij 77,36% in de loop van de tijd toe.
 4. Is je sociale leven verstoord door de Covid-19 pandemie?
  De plotselinge verschijning van de Covid-19-pandemie heeft ons sociale leven drastisch veranderd in vergelijking met het leven dat we vroeger kenden. De lockdownperiode en de veiligheidsmaatregelen hebben voor grote verstoringen gezorgd. 89,56% van het totale aantal respondenten verklaarde dat hun sociale leven verstoord was door de pandemie. Wat interessant is, is het feit dat 9,43% meldde geen verstoring van hun sociale leven.
 5. Op welke gebieden vind je de overlast het grootst?
  Als we kijken naar de top drie van gebieden waar de verstoring het meest is, dan hebben we:
  – Nauw familiecontact – 23,38%
  – Sociale clubs – 17,10%
  – Sport (actief) – 13,14%
 6. Selecteer de drie belangrijkste uitdagingen die je hebt gevoeld sinds de pandemie begon?
  We moeten het er allemaal mee eens zijn dat het leven in pandemische tijden een uitdaging is. We gaan om met situaties die we niet gewend zijn. In dit verband werd de respondenten gevraagd om de drie belangrijkste uitdagingen te selecteren die ze sinds het begin van de pandemie hebben gevoeld.

Onderschatting door medische professionals van mijn chronische pijnaandoening: hoe vaak en hoeveel het mijn leven beïnvloedt

47,79%
Ontoereikende behandelingsopties 36,91%
De moeilijkheid om te beoordelen of de informatie die ik zie correct is of misleidend 29,65%

 

Vertraagde toegang tot diagnose 25,71%
 Het feit dat onderzoek is gepauzeerd of gestopt door COVID 21,61%
Verhoogd risico op armoede en stigma 17,98%
Gebrek aan adequate ondersteuning bij het verkrijgen, behouden en terugkeren naar werk

12,62%

 

 1. Ben je zelf gediagnosticeerd met Covid?
  9,73% van de Nederlandse respondenten was gediagnosticeerd met Covid-19
 2. Ga je een vaccinatie nemen?
  Nu de vaccinatiecampagne in volle gang is, is het interessant om te zien dat de meeste respondenten 54,34% volledig op de hoogte zijn van de voordelen van een vaccin en zich willen laten vaccineren, terwijl 33,49% niet weet of twijfelt. 11,53% verklaarde echter niet gevaccineerd te willen worden tegen SarsCov-2
 3. Denk je dat je meer kans hebt om Covid-19/coronavirus op te lopen omdat je een chronische pijnaandoening hebt?
  Wat betreft een mogelijke correlatie tussen de ziekte van Covid-19 en het vooraf bestaan ​​van chronische pijn, van het totale aantal respondenten zijn de antwoorden bijna gelijk verdeeld over drie categorieën.
  Daarom denkt 32,23% helemaal niet dat ze waarschijnlijk ziek zullen worden vanwege hun chronische pijnaandoening, 31,60% weet het niet en 27,01% denkt van wel. Slechts 9,16% gelooft sterk dat ze waarschijnlijk Covid-19 zullen krijgen vanwege hun chronische pijnaandoening.

 

 

 

 

Over de auteur
Lees hier meer over Anna op deze site: 'Wie is Anna?'

Laat een reactie achter

*

eskişehir eskort - eskort - eskort mersin - macbook onarim - bursa eskort - instagram volgers kopen gratis