Privacyverklaring Boek-en-steun

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Boek-en-steun kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Boek-en-steun verstrekt.
Boek-en-steun kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM BOEK-EN-STEUN GEGEVENS NODIG HEEFT
Boek-en-steun verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Boek-en-steun uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans een aankoop van een boek/boeken of kaart(en) in onze webshop.

HOE LANG BOEK-EN-STEUN GEGEVENS BEWAART
Boek-en-steun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens, verstrekt bij aankoop van een artikel, worden niet langer dan een jaar bewaard.
De gegevens die u Boek-en-steun heeft verstrekt ten einde eens per kwartaal de nieuwsbrief van Boek-en-steun te ontvangen, te weten:
-Uw naam
-Uw e-mailadres
worden bewaard totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

DELEN MET ANDEREN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Boek-en-steun worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Boek-en-steun gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De gegevens zijn wel in te zien door onze hostingpartij.

GOOGLE ANALYTICS
Boek-en-steun maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Dit gebeurt anoniem, op uw IP-adres na. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Boek-en-steun website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Boek-en-steun heeft hier geen invloed op. Boek-en-steun heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@boek-en-steun.nl. Boek-en-steun zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U heeft r4ecaht om een klacht in te dienen via Autoriteit Persoonsgegevens

BEVEILIGEN
Boek-en-steun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@boek-en-steun.nl. www.boek-en-steun.nl  is een website van Boek-en-steun .
Boek-en-steun is als volgt te bereiken:
Postadres: Oostenburgervoorstraat 11D, 1018 MN Amsterdam
Vestigingsadres: Oostenburgervoorstraat 11D, 1018 MN Amsterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59814772
Telefoon: 06-27 333 888
E-mailadres: info@boek-en-steun.nl

macbook onarim - instagram volgers kopen gratis